Calendar desfasurare

  • 2019 Ian 05
    Cost/pers

    GRATUIT

    Locatie

    BUCURESTI - Sector 1

Dezvoltare Personala, Profesionala-Formare, Supervizare, Intervizare Profesională

PROGRAM DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PRIN FORMARE, SUPERVIZARE ȘI INTERVIZARE PROFESIONALĂ ÎN CONSILIERE PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ

BUCURESTI– 2019 (grupă nouă)
(data de desfășurare se va stabili în funcție de înscrieri)

Programul se desfășoară în variantele:

1 zi pe săptămână (4 ore, joia) - 1 dată la 2 săptămâni

(întâlnirile vor fi stabilite de comun acord; prezența nu este obligatorie la fiecare întâlnire, grupul putând adăuga de fiecare dată noi participanți; un procent de 30% din temele de discuție și lucru vor fi structurate după fiecare întâlnire, în funcție de cererile și nevoile profesionale ale grupei)

Coordonator curs:
Comăneanu Maria - Consilier pentru Dezvoltare Personală, Formator, Psiholog principal psihologie clinică, Psihoterapeut special, Supervizor , Terapeut

Invitaţi speciali din domeniile: dezvoltării personale, consilierii pentru dezvoltare personală, consilierii psihologice, psihoterapiei.

”Realizarea în plan profesional şi social, recunoaşterea în mediul profesional şi pe piaţa serviciilor de consiliere,asigurarea securităţii financiare, obţinerea unei poziţii profesionale avantajoase presupune actualizarea cunoştinţelor. Specialistul în consiliere pentru dezvoltare personală, gestionează activităţi, în mod indvidual sau în grupuri, pentru copii, adolescenți și adulți, proiecte care pot fi complexe din punct de vedere profesional, asumându-şi răspunderea pentru stabilirea şi atingerea obiectivelor în contextul muncii.”(extras Standard Ocupațional A.N.C.)

Însă, toate acestea sunt direct proporționale cu nivelul pregătirii profesionale proprii.
În cadrul acestui Program vă oferim oportunitatea de a vă consolida cunoștințele prin metode adecvate, în concordanţă cu interesele, nevoile personale şi având în vedere specificul domeniului de activitate.
Condiţii de înscriere: consilieri pentru dezvoltare personală, psihologi debutanți, studenți sau/și masteranzi ai facultății de psihologie sau terapeuți.

Acest program nu are credite CPR sau valoare de supervizare CPR.
Certificarea este făcută de Furnizorul de Formare Profesională Asociația CCDU-Phoenix pentru participare la Seria Programe de Dezvoltare Profesională și Personală. Studenții și masteranzii vor beneficia de adeverință de practică.

Nu este obligatorie parcurgerea tuturor sesiunilor.
Asociația CCDU-Phoenix își rezervă dreptul de a-și alege și/sau păstra clienții; Asociația CCDU-Phoenix are dreptul profesional de a face participanților recomandarea suspendării sesiunilor de grup și urmării unor sesiuni de terapie individuală (terapeutul și începerea terapiei sunt la alegerea clientului).

Beneficii: Suport teoretic şi practic , Instrumente de evaluare a clientului care intră în competența c.d.p.-scale, teste, fişe de evaluare, de lucru, Materiale de lucru , Metode de lucru și Tehnici de consiliere pentru dezvoltare personală, Format electronic al programului şi al mai multor materiale – teoretice , programe de intervenție practice.

Detalii despre conceptul de lucru: ”formare, intervizare și supervizare profesională în consiliere pentru dezvoltare personală”

Dezvoltare Personală și Profesională

“În fiecare om se ascund puteri latente; puteri de care ar fi uimit şi pe care nici nu bănuieşte că le are; forţe ce i-ar putea revoluţiona existenţa dacă ar fi descoperite şi folosite.” – Anthony Robbins

Puţini sunt cei care fac ceva în acest sens. Aceia sunt oamenii care se dezvoltă continuu. Prin dezvoltarea personală și profesională ajung să îşi dezvolte noi abilităţi, noi strategii pentru succes. Viaţa lor e altfel, mai bună, mai promiţătoare, îmbogăţită. Şi nu pentru că aşa le-a fost dat să fie, ci pentru că vor să fie altceva, poate ceea ce sunt ei cu adevărat, liberi, optimişti şi plini de încredere în potenţialul lor .
Acest lucru se învată în workshop-uri (ateliere experienţiale), la cursuri sau cu sprijinul formatorilor cu vechime în practică sau, mult mai eficient, la sesiuni de dezvoltare personală.

Analiza Personală - este piatra unghiulară a formării unui consilier pentru dezvoltare personală, a unui viitor psiholog, terapeut alternativ, complementar, integrat sau medic.
Este imposibil să te convingi de realitatea proceselor psihice conştiente şi inconştiente a viitorilor clienți/subiecţi/pacienț fără să fi trecut tu însuţi prin această experienţă. Specialiștul în domeniul consilierii pentru dezvoltare personală, al terapiilor alternative, complementare, holistice, integrate este socotit a fi cineva care şi-a încercat măcar rezolvarea problemelor vieţii şi reprezintă pentru clienți/subiecţi un model, dacă nu chiar un ideal.
Fără analiza personală, teoria, fie ea chiar „cea mai bună” va continua să ocupe acelaşi loc „gol” care, pentru fiecare dintre noi, comandă percepţia realităţii. Dacă această teorie nu şi-a „cimentat”-o în timpul analizei personale, consilierul pentru dezvoltare personală/terapeutul îşi va asculta clienții/subiecţii prin această grilă, adică, de fapt, nu-l va asculta. Clientul/subiectul va reacţiona cu mijloacele lui- în cel mai bun caz va pune capăt ședințelor sau va face acting-out-uri pentru a cere un răspuns adecvat.
Oricare ar fi calea prin care un consilier pentru dezvoltare personală, un viitor psiholog, terapeut sau medic ajunge specialist, el trebuie să suferă în procesul acestei deveniri, o transformare de ”tip phoenix”, semnificativă, a caracterului său. Fără această modificare nu există o garanţie că rolul său profesional va fi îndeplinit până la capăt.
Acest program este o altă modalitate de analiză personală și profesională.

În FORMARE, vom parcurge teorii, în funcție de care practica de specialist se va înțelege. Se va înțelege de către el însuși, nu de către client/subiect.
Acesta este materialul pe care noi îl vom oferi minții dumneavoastră profesionale astfel încât ea să înțeleagă, de la acel nivel al său, logic-rațional și să raspundă cu urgență la situațiile de dezvoltare a potențialului clienților/subiecților.

În SUPERVIZARE este vizat consilierul pentru dezvoltare personală/terapeutul, mai mult decât clientul/subiectul.
Un consilier pentru dezvoltare personal/terapeut este întotdeauna singur cu clienții/subiecții săi: se ştie prea bine că o interpretare sugerată în supervizare şi utilizată apoi în cură, rămâne ca un efect reţinut şi de ajutor pentru el ca specialist .

În INTERVIZARE vom lucra cu specialiștii care practică deja și care în mod evident au nevoie de dialog/sfătuire/descărcare profesională.
Apoi, cine nu cunoaşte dificultăţile celor în domeniu şi sunt încă în formare (agresivitatea pe care şi-o stăpâneşte cu greu, disperarea în faţa unor cazuri care se încăpăţânează să nu se modifice sub influenţa curei terapeutice ş.a.) şi – în cele din urmă – calvarul acestei frumoase profesii.
Pe scurt, Intervizarea este un dialog profesional și dacă există dialog profesional, el are loc mai curând între confraţi sau/și cu specialişti. Actul său terapeutic, de consiliere este înainte de orice, în cadrul programului nostru, un act ”autorizat”, adică raportat la autoritatea specialiştilor.

Programul de dezvoltare personală este destinat însă tuturor acelor oameni care pur și simplu doresc să își îmbunătățească starea fizică, psihică și mentală, indiferent de rasă, cultură, varstă, sex, profesie etc.

Acestea sunt momente de reflecție profundă care duc fiecare participant să știe dacă acele părți ale adâncului sau, pot fi observate dintr-un nou punct de vedere. Este acel punct de vedere, al acelei părți a gândirii, care apare în viețile noastre și direcționează comportamentul nostru în legatură cu noi, adică tocmai cu acea parte cu care de obicei nu avem în esență o relație adevărat directă.

Diverse tehnici ale programului nostru, ne vor permite să descoperim în noi înșine adevaratele motive pentru comportamentul nostru și astfel, ale clienților/subiecților noștri, în scopul de a influența în mod corespunzător cursul vieții noastre, cursul vieții lor, de a întelegere profund nevoile noastre, nevoile lor, și care ne permit, tuturor, să utilizăm pe deplin resursele noastre.
Se pun în plină lumină acele părți din noi care pot exprima entuziasmul, forța, pofta de viață și sănătatea.

Cunoaștem despre noi că nu ar fi necesar să mergem împotriva convingerilor noastre, dar pur și simplu ajungem să ne orientăm cu hotărâre asupra a ceea ce noi considerăm cele mai utile căi pentru bunăstarea noastră. Și viața are cea mai mare grijă de noi, ea ne arată la un moment dat, prin oamenii pe care îi întâlnim, situații prin care ne trece, că lucrurile nu mai pot continua așa. Atunci apare fluxul spontan și necontrolat (relații rupte, profesii abandonate, eveimente considerate dificile ș.a.) care ne conduce la schimbări sau la seturi de modificări care urmează o anumită direcție pe care ea, viața, știe că de fapt, am vrut-o.
Se vor experimenta moduri prin care mintea noastră să raspundă ofertei de colaborare cu sufletul nostru, care să poată astfel să participe cât mai urgent la dezvoltarea potențialului pe care de fapt îl avem.
Ai nelamuriri cu privire la desfasurarea cursului?

Pune o intrebare si iti vom raspunde-n cel mai scurt timp