Calendar desfasurare

  • 2020 Iun 05
    Cost/pers

    570.00 lei

    Locatie

Consilier pentru Dezvoltare Personala ON-LINE

CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALA
INTEGRAL ON-LINE

Conform Ordonanței de urgență nr. 70 publicată în 14 mai 2020 întregul curs se va putea desfășura online: teorie, practică și examen.


CURS DE SPECIALIZARE/RECALIFICARE PROFESIONALA PENTRU TOTI ABSOLVENTII DE STUDII SUPERIOARE
Cursul se regaseste in Catalogul SICAP la Cod SEAP-CPV: 80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)


Cursul Consilier pentru Dezvoltare Personala este un curs de specializare profesionala, autorizat de Autoritatea Nationala a Calificarilor Profesionale A.N.C. (fost CNFPA) si recunoscut U.E. La sfarsitul acestuia participantii vor primi un Certificat de absolvire de Competenta Profesionala pentru ocupatia de Consilier pentru Dezvoltare Personala (cod COR 242324), avand antet al Ministerului Muncii, Ministerului Educatiei Nationale si international prin Conventia de la HAGA. Prin urmare, diploma este recunoscuta atat in Romania, cat si in Uniunea Europeana.
Prezentul certificat este insotit de un Supliment descriptiv in care se regasesc unitătile de competenta specifice cursului.
Consilierul de dezvoltare personala poate lucra in mod independent, ca persoana fizica autorizata, sau ca angajat al unor organizatii sau institutii cu domenii variate de activitate, elaborand programe speciale atat individuale cat si de grup in scopul atingerii performantelor fortei de munca scontate de angajatori si venind permanent in ajutorul departamentelor companiilor dar si managerilor acestora.


PERIOADA: 05-07.IUNIE.2020 (EXAMEN A.N.C. 07.06.2020)

COST:

!!! PRET SPECIAL PENTRU SUSTINEREA INTEGRALA ON-LINE: REDUCERE LA !!! 570 RON - cursul+taxa de examen !!!

*** Cursul a fost adaptat mediului on-line astfel incat sustinerea sa ramana la aceleasi standarde profesionale, fara decalaje de competente profesionale, asigurandu-va de calitatea actului predarii si sprijinirii in procesul de invatare.

FORMATOR:

Drd. COMANEANU MARIA - Psiholog si Psihoterapeut (1996-prezent), Supervizor Profesional in Psihologie Clinica, Psihopedagogie Speciala, Psihologia Muncii si Psihologia Securitatii Nationale (2009-prezent), Titular Cabinet Individual de Psihologie (2008-prezent), Președinte Asociatia CCDU-Phoenix (2011-prezent), Licentiata in utilizarea mai multor teste si platforme de teste psihologice de evaluare psihologica pentru toate domeniile psihologiei, autorizate de Colegiul Psihologilor din Romania.

Psiholog Principal: Psihologie Clinica, Psihopedagogie Speciala.

Psiholog Specialist in: Psihologia Muncii, Psihologia Transporturilor, Psihoterapie (metodele: hipnoza clinica, relaxare si terapie ericksoniana, psihodrama, cognitiv-comportamentala, rational-emotiva, experientiala) (1995-prezent), Formator/Trainer (2007-prezent; in cadrul a cel putin 24 de programe de formare profesionala din domeniile de competenta ale psihologiei si dezvoltarii personale), Consilier pentru Dezvoltare Personala (2014-prezent), Formator metoda Carduri metaforice de asociere libera Oh-Institute Moritz Egetmeyer, Practicant in formarea cu cardurile imagini-metoda israeliana Yaron și Efrat a tehnicii experientiale prin foto-terapie, Certificata in metoda Feuerstein Instrumental Enrichment Mediator - Level I, Practicant Terapia cu mituri si simboluri, Autorul metodei Cardurile Psihologice si de Terapie Psihologica Asistata™ si a Setului de 7 Serii de Carduri Psihologice s.a.

Experienţa profesionala - 25 ani in domeniul psihologiei aplicate in: Leagan de copii, Invatamant special pentru persoane cu cerinte educationale speciale (5 ani), Ministerul Apararii Nationale-sef compartiment psihologic (9 ani), Fundatia Estuar, Clinica Romar, Clinica Anima, Clinica Focus, Clinica Amethyst, Clinica Medicare, Asociaţia CCDU-Phoenix (9 ani), Cabinet Psihologic ePsiho (12 ani), Bucureşti - (CV-pe http://www.asociatia-phoenix.ro/despre-noi).

Psiholog BORUGA BIANCA - Supervizor profesional Psihopedagogie Speciala, Psihopedagog specialist, Consilier pentru Dezvoltare Personala, Formator, Manager Educational, Director Centru de Resurse si Asistenta Educationala, cu o experienta de 18 de ani in domeniu si formator/trainer in cadrul a cel putin 10 de programe de formare profesionala din domeniile de competenta ale psihologiei. (CV-pe http://www.asociatia-phoenix.ro/despre-noi).

AVANTAJE SI BENEFICII:

- Posibilitatea practicarii ocupatiei de consilier pentru dezvoltare personala in cadrul propriului CABINET INDIVIDUAL DE CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALA/forma juridica PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
- Invatarea este activa, practica, logica si nu necesita alocarea unui timp special pentru pregatirea de examen.
- Examenul final se va sustine, ”la final”, adica, in ultima zi a perioadei de formare.
- Certificatul de Absolvire este eliberat de Autoritatea Nationala a Calificarilor Profesionale din Romania in max. 15 zile de la absolvire.
- Formatorii au o experienta in domeniul psihologiei aplicate de pana la 25 de ani.
- Cursul a fost creat pornindu-se de la propria cazuistica si de la experienta de formare indelungata profesionala.

Competentele obtinute:
1: Crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate
2: Investigarea situaţiilor problema
3: Explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problema
4: Consilierea privind modalitaţile de dezvoltare personala

Consilierul pentru Dezvoltare Personala este si poate deveni o calificare profesionala dand posibilitatea de angajare pentru multi dintre cei ce sunt studenti la orice forma de master sau deja absolventi cu DIPLOMA DE LICENTA.
Consilierul pentru dezvoltare personala este o noua ocupatie care se deosebeste de activitatile de psihoterapie, psihiatrie sau consiliere psihologica ce fac obiectul meseriei de psiholog sau/si psihoterapeut. Insa, consilierul pentru dezvoltare personala este un specialist care poate lucra cu persoane sanatoase din punct de vedere psihic.

Pentru aceasta viitorul consilier pentru dezvoltare personala va invata in cadrul acestui curs cum sa realizeze o evaluare astfel incat sa poata delimita sanatatea psihica de boala sau suferinta psihica. De asemenea, va invata cum sa exploreze cat mai adecvat, corect si obiectiv personalitatea clientilor sai, astfel incat sa poata trece la nivelul dezvoltarii capacitatii de asculare, de surprindere a detaliilor importante procesului de consiliere, comunicare prin intrebari si mesaje potrivite fiecarui de tip de client si situatii prin care acesta poate trece.Va invata apoi cum sa realizeze un proces de consiliere pentru dezvoltare personala pentru un client in lurul unu la unu si pentru un grup.


DIPLOME/CERTIFICATE eliberate:

• CERTIFICAT DE ABSOLVIRE insotit de Supliment Descriptiv pentru ocupaţia de Consilier pentru Dezvoltare Personala (cod COR 242324), avand antetul Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei Nationale şi certificat international prin Convenţia de la HAGA.

• DIPLOMA SPECIALA de participare la curs de perfecţionare profesionala necesar la dosarul personal pentru cadrele didactice (se solicita);


• Absolventii cursului, care sunt studenti la alte facultati / masteranzi vor primi adeverinta de practica acordata de Asociatia CCDU-Phoenix pentru 30/60 de ore (se solicita).


Costul unui asemenea curs de formare, autorizat ANC ( fost CNFPA), se poate deduce din impozitul pe profit venit conform art. 34 din OG 129/2000, republicata, care prevede ca ”societaţile comerciale, companiile şi societaţile naţionale, unitaţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli”.

CONDITIE OBLIGATORIE PENTRU INSCRIERE:
STUDII SUPERIOARE finalizate prin examen de licenta (indiferent profilul de activitate) (se accepta adeverinta de absolvire).

SE ACCEPTA PARTICIPANTI cu STUDII MEDII, care doresc parcurgerea programului si obtinerea de informatii in acest domeniu. Asociatia formatoare va elibera acestora diploma de participare. Daca dupa finalizarea cursului se va obtine diploma de licenta sau o adeverinta prin care sa se ateste sustinerea examenului de licenta, se pot prezenta doar la examen, in functie de programul asociatiei.

ACTE OBLIGATORII NECESARE INSCRERII:

copie CI
copie certificat de nastere
copie certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui)
copie diploma de studii superioareTEMATICA CURS:

1.Ce este Consilierea pentru Dezvoltare Personala: definiţie conform standardului ocupaţional ANC?

- Conditii de acces in aceasta profesia, competenţe, cunoştinţe, abilitaţi, atitudini/ comportamente, deontologie

2.Ce presupune deschiderea si autorizarea Cabinetul de Consiliere pentru Dezvoltare Personala?

- Aspecte juridic-economice
- Spatiul de desfasurare a activitatilor
- Dotarea spatiului de consiliere pentru dezvoltare personala
- Evidenta profesionala:
* model registre de evidenta
* model contracte de consiliere pentru dezvoltare personala individuala si pentru grup
* fise evidenta
* fise de consemnare
* evidenta contabila s.a.

3. Ce este şi ce nu este consilierul pentru dezvoltare personala?

-Diferentele dintre consilierul pentru dezvoltare personala si psiholog, psihoterapeut, consilierul psihologic, coach, mentor, terapeut alternativ, complementar, integrativ, spiritual;

4. Cand o persoana are nevoie de consilierul pentru dezvoltare personala?

-Principalele teme de viata cu care un consilier pentru dezvoltare personala va lucra si care sunt temele de viata care nu intra in competenta sa;

5. Care sun competentele profesionale ale consilierului pentru dezvoltare personala conform standardului ocupational al ANC?

- Amenajarea spatiului de lucru
- Stabilirea contactului emotional cu clientul
- Condiţii de colaborare
- Delimitarea problemei/problemelor
- Investigarea si identificarea solutiilor potentiale la situatia problema

5.Care sun modalitatile generale de lucru in conilierea pentru dezvoltare personala?

- Modalitaţile specifice de dezvoltare personala

6. Comportamentul unui consilier, eficienţa unei consilieri pentru dezvoltare personala.

7. Calitatile unui consilier eficient, tiplologii de consilieri, erori si practici negative ce pot apare in consilierea pentru dezvoltare personala.

8. Evaluarea clientului in principal pentru a afla daca este sau nu potrivit pentru un proces de consiliere pentru dezvoltare personala sau pentru un proces de psihoterapie.

9. Evaluarea clientului pentru identificarea situatiei/situatiilor de viata problematice cu care clientul se prezinta la consilerea pentru dezvoltare personala individuala sau de grup.

10. Instrumente de evaluare care sunt de competenta unui consilier pentru dezvoltare personala: Instrumentele de evaluare standardizate, nestandardizate, de tip A, fise, modele de contracte, scale, foi de consemnare, liste de intrebari de evaluare a clientului.

11. Tipurile si tipologiile de clienti.

12. Intocmirea concluziilor/raportului evaluarii particularitatilor si/sau caracteristicilor persoanelor consiliate: echilibrul emoţional, volumul si dinamica verbala, atitudinea , reactiile la stimuli diversi etc.

13. Evaluare versus Judecata, Obiectivitate versus Subiectivism in actul consilierii pentru dezvoltare personala;

14. Tipuri, Modele şi Metode de consiliere pentru dezvoltare personala; Abordarea problemele delimitate: modelul de consiliere RIS, metode de lucru, tehnici de consiliere individuala si de grup.

17. Tipuri de interventii in consilierea pentru dezvoltare personala - Tehnici de lucru precum: desenul, culoarea, miscarea, sunetele-muzica, simbolurile, tehnicilie din art-terapie, povestea-metaforele, tehnicile de imagerie dirijata, tehnici proiectiv-metaforice si de asociere, terapie asistata; tehnici si metode de lucru cu emotiile-sentimentele, cu starile-dispozitiile, cu actiunile verbale si non-verbale, cu gandurile constructive si gandurile distructive, tehnici de lucru pe relatia gand-emotie/sentiment-comportament, tehnici de invatare, externalizarea problemei, trasarea istoriei problemei, explorarea efectelor problemei, pozitionarea in contextul de viata al clientului, deconstructia/demontarea problemei, transformarea informatiilor negative, elaborarea solutiilor potentiale ale situatiilor problematice: identificarea solutiilor, crearea de alternative, verificarea sau repoziţionarea in contextul de viata al clientului. ş.a.;

18. Criterii de evaluare a succesului consilierii pentru dezvoltare
personala; Terminarea consilierii si urmarirea starii clientului; Numarul de sedinte/intalniri de consiliere pentru dezvoltare personala recomandate;

19. In contextul inexistentei unei deontolgii profesionale, prezentam cateva probleme de responsabilitate si etica.


MODALITATE DE INSCRIERE:

*** Deoarece locurile sunt limitate, inscrierile se fac in ordinea transmiterii formularului de inscriere completat, copiei BI si a dovezii de plata.

Inscrierea se realizeaza la adresa de email: comaneanu_maria@yahoo.com. Detalii si alte informatii pe email sau la tel. 0734218855 Comaneanu Maria-Luni-Vineri, orele 09.30–18.00).

INSTRUCTIUNI CURS ONLINE:

Cursul se deruleaza online, in format webinar, in timp real folosind platforma ZOOM, folosindu-ne de platforma online: zoom.us.

Pasii de inscriere:

1. Va inscrieti completand formularul de inscriere accesand butonul ”Inscrieri” sau solicitand inscrierea pe e-mail: comaneanu_maria@yahoo.com.

2. Trimiteti documentele scanate sau fotografiate pe e-mail.

3. Inscrierea se considera confirmata dupa transmiterea formularului de inscriere completat, a actelor scanate/fotografiate si a dovezii de plata.

4. Ulterior, veti primi pe email link-ul de acces in aplicatia ZOOM.
Intrati pe link-ul respectiv si va inscrieti cu numele si adresa de e-mail. Este de preferat sa va descarcati aplicatia pe calculator / laptop.
In ziua si la data inceperii intrati in direct accesand link-ul respectiv, dar dupa ce ati testat functionalitatile audio-video.

! Mentiunile tehnice, programul si detaliile organizatorice vor fi transmise dupa completarea formularului de inscriere
intr-un material care va insoti anuntul final de incepere a cursului.

!! Daca acest curs se va amana pe motivul neconstituirii grupei si nu doriti sa asteptati pana la formarea grupei sau sa alegeti alt curs al asociatiei, suma achitata va fi restituita dupa ce veti trimite: nr. de cont, numele/prenumele titularului, cnp-ul/datele instituţiei.

CONT BANCAR:
Plata se face cu specificaţia: „Consilier dezvoltare on-line”.

ASOCIATIA CENTRUL DE COMUNICARE SI DEZVOLTARE UMANA-PHOENIX
Sediul: str. Leopardului nr. 23 B, sector 5, Bucuresti
CIF: 30709765
Contul bancar: RO80BTRLRONCRT0296446901
Banca Transilvania

VA ASTEPTAM!

*Asociatia CCDU-PHOENIX isi rezerva dreptul de a-si alege si/sau pastra clientii.
Ai nelamuriri cu privire la desfasurarea cursului?

Pune o intrebare si iti vom raspunde-n cel mai scurt timp